La historia de las cosas (o en quín model de societat vivim)

Explicació senzilla i clara de com ens organitzem a la nostra societat.

Que no hauriem de canviar el model? No el considerem injust?

Doncs fem’ho!!! (m’han dit que és possible)