Publicar esdeveniment

Empleneu el següent formulari per fer arribar la informacio i publicar-la a l’Agenda GLOCAL.

Recordeu que han de ser actes que apunten cap a un altre model de Societat: Decreixement, Noves masculinitats, Economia Verda i tot allo que s’opose al Neoliberalisme Patriarcal en que vivim.

Que és açò d’Agenda “GLOCAL”?