Mireu quina cosa més bonica….

Navegant per a web del Mestre Juan Torres López he trobat una secció que ésta prou encertada. Entre els que li envien i els que ell troba per ahí, té una secció de pintades o graffitis que li resulten interessants com a per a comentar-los en la web. La secció l’anomena Mi colección de Graffitis i hi ha un que m’ha cridat l’atenció de forma especial, per la força i la profunditat del que expressa, és aquest:

Enmujecer es ir hacia adelante

ENMUJECER ES IR HACIA ADELANTE

No em digueu que no és preciós!!!

En la mobilització cap a un Altre Món Possible, cal deconstruir el Patriarcat1. I això significa necessàriament revisar com s’estableixen les relacions humanes i amb la natura, però en el plànol individual, el que cal és revisar les formes “socialment apreses” de comportar-se.  La societat li a atorgat un paper (patro de comportament) tant als homes com a les dones. I no estan configurats d’aquesta manera per atzar.

A les dones se les potencien determinades característiques (que conformen un rol) en funció del paper social que se’ls ha vingut assignant al llarg de la història i als homes també.

D’aquesta manera tenim que:

Les dones: (Se lis presuposa) Cuidadores, amb més capacitat d’establir xarxa social propera, sacrificades, i tota una serie de formes de relacionar-se que tendeixen a la protecció dels altres, inclús per damunt d’elles.

El homes: (Se’ls presuposa) Valents, forts, “machotes”, sense por, i un llarc etcétera, agresius. Tot, en major o menor mesura, asociats a una certa cultura del belicisme.

I amb aquestes “configuracions socials” tenim la societat que tenim i els mals asociats a ella (el neoliberalisme depredador, la violència de génere, la feminització de la pobressa, el despreci de la natura, …). Valors i conductes mal asociades a la masculinitat. I açò no és natura, simplement ens han dit que és aixi (en realitat ens ho diuen tots els dies en els mitjans de comunicació, en la resolució de conflictes, etc…).

Per això (aportant més elements) derrotar les polítiques Neoliberals és derrotar el Patriarcat i viceversa.

En el proces històric de modicar els rols que ens han assignat la dona dú prou més de camí fet que els homes (quan una persona li esta xafant el dit del peu a una altra, la que té necessitat imperiosa de modifcar la situació és a la que li estan xafant). Per això els feminismes no són formes d’opresió oposats al masclisme, sino el moviment d’alliberament de la opresió patriarcal i cap a un model d’igualtat. Per aixó EM DEFINISC FEMINISTA. I com a tal vull cercar noves formes de masculinitat que apunten cap a eixe model.

En aquest camí coincidisc plenament amb el rerefons que planteja la pintada que origina aquest article: “ENMUJECER ES IR HACIA ADELANTE”. En aquest camí, de tots els valors existenst, ens hem de quedar amb els que més justos, dignes i no opressors ens pareguen. I ves tú per on!!!! La gran majoria d’aquestos son els que s’han associat històricament a les dones.

Solidaritat, capacitat d’establir xarxa de recolçament mutu i proper, empatia, sacrifici per allò que vols, cura dels altres i de la natura, saber escoltar, resolució de conflictes de forma no violenta, ….

Doncs això,

ENMUJECER ES AVANZAR HACIA OTRO MUNDO POSIBLE!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

Patriarcat: Sistema o organització social caracteritzat per la dominació dels models (mal) asociats a la masculinitat, que determina la forma d’enfocar la resolució de conflictes i configurar les relacions entre essers humans i entre aquestos i el mare naturalesa, des de valors com la competitivitat, la dominació, el belicisme, l’individualisme,….