Gracies a Tú!! Mercedes.

Sòc d’eixes persones, de la meua generació, que ha crescut amb Mercedes Sosa de música de fons en casa, i que quan sona una cançò seua la tarareja o directament se la sap. Ens ha deixat. Però ens quedem amb la seua exemplar experiència i respecte per la vida, dels seus i de la humanitat.

Promotora del Movimiento del Nuevo Cancionero de Suramerica va fer del seu cant un altaveu de la veu del poble, corresponsable i compromesa amb la seua realitat.

És una mostra de vertader dialeg cultural. Des de cosmovisions diferents coincidisc absolutament amb la defensa de la vida amb dignitat com a valor absolut; és la mostra que eixe altre món possible ha de vindre de la má del dialeg i l’aportació de totes les persones sense exlusió.

Amb aquest xicotet, però respectuós homenatge, et diguem adeu els que  d’una generació posterior a la teua volem agafar el relleu que, persones com tu, agafareu dels vostres majors. Lleu digna que la teua existència ha deixat imprempta.

GRÂCIES A TU!! MERCEDES.