Crida del FSM: El Procés del FSM 2010.

Llamado del FSM per al Procés del FSM 2010.

Llamado del FSM per al Procés del FSM 2010.

Els Fòrums Socials Mundials sòn un espai concebut al 2001 des del que es pretén generar sinèrgies, complicitats i línies conjuntes d’acció d’entre tots aquells moviments, organitzacions i col·lectius que es definisquen, entre altres, en contra de les polítiques neoliberals.

Des del meu punt de vista ha estat un encert dels moviments convocants del FSM la creació d’aquest espai, més tenint en compte la definició que es fa d’aquest (veure la Carta de Principis del FSM), i la resposta que ha tingut, ja que ha sigut l’espai des del qual s’ha proclamat que un Altre Món És Possible.

Després de 9 edicions del FSM, han sigut moltes les opinions en relació a quín ha de ser el seu futur. Fent una cerca en Internet podem trobar documents de tot tipus que reflexionen, des del compromís amb aquest espai, sobre quín ha de ser el seu desenvolupament. No obstant això i amb aquesta discussió oberta, es fonamental conèixer els acords que s’han prés des del Consell Internacional del FSM per al que es proposa com al Procés del FSM 2010.

De la lectura dels document que us propose a continuació, de segur que us vindràn al cap esdeveniments que ja estàn en marxa i la possibilitat que estos s’enmarquen en el tema proposat, “Otra Salida a la Crisis Es Posible”. Aquest serà l’eix vertebrador de totes les accions que és realitzen al FSM 2010 descentralitzat.

Propose (en obert) traslladar als col·lectius/moviments/organitzacions que coneguem cadascú de nosaltres que vagen a realitzar al larg del 2010 un esdeveniment que podria enmarcar-se baix aquest tema, l’adhesió al procés del FSM 2010 descentralitzat en la forma que indica el document que us adjunte (Crida del Consell Internacional).

– Article resum dels Acords: El Foro Social Mundial en el 2010: contruyendo otra salida a las crisis desde los movimientos sociales

Crida del Consell Internacional del FSM, per al procés del FSM 2010.

Salut!

El Foro Social Mundial en el 2010: contruyendo otra salida a las crisis desde los movimientos sociales