Hablamos de UTOPIAS??

“No importa de donde vengamos cada una de las personas que estamos saliendo a la calle esos dias en Valencia.. lo importante es hacia donde vamos…” Que dimita la indigna Delegada de Gobierno es una exigencia que ha de hacerse efectiva… pero.. donde situamos nuestra UTOPIA COLECTIVA??? Me pronuncio yo y espero vuestras aportaciones… La…

Cal REACCIONAR!!!!

Després del llibre de Stéphane Hessel “Indignaos” en el qual analitzava, en un llenguatge molt proper, que és el que està ocorreguent amb les societats actuals i ens suggeria raons per les quals em d’Ingdignar-nos com a ciutadans i ciutadanes, una sèrie de persones preocupades per aquesta mateixa realitat ens faciliten ferramentes per a fer-li front….