YO NO ME SALVO!!!

Una altra joieta… Mestre Mario B. jo no vull salvar-me, vull arriscar-me a ser un incomprés, reivindique estar al marge del que la societat de consum dicta, lluite per no ser el diferent, no obstant hi ha vegades que ho aconseguisc. No vull regalar-li als neoliberals la meua derrota, continuaré pensant, i fent possible allà…